MENU
Budowa i montaż sztucznej murawy podstawy

JAK TO DZIAŁA: BUDOWA I INSTALACJA

System FieldTurf

Systemy FieldTurf opracowano z myślą o zapewnieniu syntetycznego systemu radykalnie różnego od innych dostępnych na rynku. Chociaż syntetyczne murawy mogą wyglądać tak samo, między FieldTurf a resztą jest wyraźna różnica. Są trzy główne komponenty systemu syntetycznej murawy - włókna, podkład i wypełnienie. Podstawy systemu sztucznej murawy i co wyróżnia FieldTurf.

1-WŁÓKNO 

Włókna murawy mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo zawodników, trwałość, naturalny wygląd trawy, miękkość w dotyku i odporność. 

Idealne włókna powinny ograniczać tarcie o skórę, otarcia skóry i zapewniać większą trwałość, odporność i stabilność temperaturową. Dziś, włókna murawy są robione z polietylenu i mają formę ciętej folii lub pojedynczych włókien. Samodzielne wytłaczanie włókien FieldTurf zapewnia najwyższą jakość włókien dzięki wyłącznie najnowszym osiągnięciom w technologii polimerowej.

2-WYPEŁNIENIE 

System wypełnienia to najważniejszy aspekt wszystkich boisk z syntetyczną murawą. Jest to jest podstawa bezpieczeństwa systemu sztucznej murawy, zapewniająca odpowiednią pochłaniającą uderzenia amortyzację i jest podstawą poziomu parametrów boiska, zapewniając przyczepność zawodników pozwalając przyspieszać i zwalniać jak na naturalnej trawie. 

Jeżeli włókna murawy bezpośrednio wpływają na estetykę boiska, wypełnienie - które jest rozłożone pomiędzy włóknami - spełnia wymagania sportowców: Bezpieczna odpowiednio wykonana powierzchnia. Rynek wypełnień jest coraz bardziej skomplikowany, nowe produkty są wprowadzane w gwałtownym tempie. Dzięki tak wielu możliwościom, należy zrozumieć różnicę pomiędzy poszczególnymi systemami.

3-PODKŁAD 

Podkłady sztucznej murawy obejmują podkład główny i podkład wtórny. Podkład główny i wtórny wspólnie zapewniają stabilność wymiarową całego systemu. 

Podkład główny obejmuje tkaninę polipropylenową umożliwiającą tuftowanie włókien sztucznej trawy w materiale w rzędach i ułatwia zszywanie paneli sztucznej trawy. 

Podkład wtórny jest często nazywany "powłoką lateksową" i jest nakładany na odwrotną stronę podkładu głównego w celu trwałego zablokowania tuftowanych włókien w miejscu. Podkłady murawy są precyzyjnie powlekane przy zastosowaniu metody "Finger Unit" opatentowanego systemu FieldTurf lub są powlekane "trwale" i perforowane.

Budowa i instalacja 

FieldTurf pokrywa ponad 10.000 boisk na całym świecie, nikt nie ma większego doświadczenia. 

Przekształcenie naturalnej murawy boiska na syntetyczną obejmuje dwie kluczowe kwestie: budowa podstawy i instalacja murawy. Chociaż harmonogram budowy obiektu z syntetyczną murawą zależy od wymagań, warunków na miejscu, wielkości instalowanej powierzchni, zasobów wykonawcy i pogody, są pewne podstawy projektu instalacji.

1-BUDOWA PODSTAWY:

Podstawa pełni nie tylko funkcję platformy sztucznej murawy, jest również niezbędna do drenażu. FieldTurf oferuje naszym klientom pomoc w ocenie aktualnych warunków na boisku i zaleca szczegóły projektowe. Choć każdy projekt jest inny, oto 4 kluczowe etapy budowy doskonałego podłoża wraz z typowymi ramami czasowymi.

 • Wykop na boisku na podłoże (6 dni)
 • Instalacja obwodowego krawężnika betonowego/listwy do przybijania (6 dni)
 • Instalacja systemu geotkanin i warstwy odpływowej (6 dni)
 • Instalacja luźnej kamiennej warstwy odpływowej i kamienia wykończeniowego (8 dni) 

Przed ułożeniem syntetycznej murawy, podłoże zostanie sprawdzone pod kątem równości powierzchni.

2-INSTALACJA MURAWY: 

 • Rozładowanie rolek murawy i umieszczenie na obwodzie (3 dni):
  • Rolki z syntetyczną murawą zostaną dostarczone ciężarówką kontenerową.
  • Przed rozpoczęciem instalacji, murawa syntetyczna zostanie sprawdzona pod kątem wysokości stosu, koloru i ściegu.
 • Szycie paneli murawy (8 dni):
  • Rolki z syntetyczną murawą są odwijane na całej szerokości boiska i są ścielone tak, że jedna rolka zazębia się z drugą na około 50mm.
  • Jedna strona rolki jest przycinana ostrym nożem w celu zapewnienia prostych szwów a druga strona następnej rolki jest cięta przy użyciu stalowych nożyc prostych umożliwiając czyste połączenie. Rolki są następnie składane i układana jest taśma obszywająca o szerokości 300mm.
  • Klej dwuskładnikowy jest mieszany za pomocą wiertarki elektrycznej i łopatki w celu zapewnienia spójności materiału.
  • Klej zostanie naniesiony na taśmę obszywającą specjalistycznym urządzeniem do klejenia ustawionym na wymaganą szybkość nakładania w celu pokrycia pełnej szerokości taśmy obszywającej tak, by nadmiar materiału nie wyciekał na podstawę.
  • Ten proces jest kontynuowany do chwili pokrycia całego obszaru i całe boisko jest zielone.

* Opis dotyczy szwów klejonych, nie szytych. Poproś naszych przedstawicieli o więcej szczegółów. 

 • Instalacja oznaczeń i zdobień boiska (8 dni):
  • Jeżeli boisko ma obejmować stałe linie, odpowiednie obszary zostaną wycięte i wklejona zostanie nowa kolorowa murawa za pomocą kleju termotopliwego.
  • Proces zaczyna się od koszenia kształtu znaku w murawie. Luźne włókna są sprzątane odkurzaczem.
  • Klej zostanie naniesiony na taśmę obszywającą specjalnym urządzeniem do klejenia ustawionym na wymaganą szybkość nakładania, w celu pokrycia pełnej szerokości taśmy tak, by nadmiar materiału nie wyciekał na sztuczną murawę.
  • Nowe kolorowe linie zostaną starannie rozłożone na taśmie obszywającej i obciążone deską aż klej zaschnie.
 • Instalacja wypełnienia (5 dni):
  • Wypełnienie piaskowo - gumowe jest umieszczane w warstwach na całym boisku (pomiędzy włóknami murawy) przy użyciu mechanicznej układarki, ustawionej na wymagane tempo wypełnienia.
  • Między warstwami, boisko jest mechanicznie grabione i szczotkowane, aby uniknąć pozostawienia jakichkolwiek włókien.
  • Szczotkowanie i wypełnienie trwa aż osiągnięty zostanie zalecany poziom wypełnienia.
  • Po wykonaniu wypełnienia, głębokość wypełnienia jest sprawdzana miernikiem głębokości co 10m na całym boisku.
 • Usunięcie sprzętu budowlanego/sprzątanie/porządkowanie/testowanie (3 dni) 

Znajdź Przedstawiciela

FieldTurf ma szeroką sieć sprzedawców i partnerów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Znajdź najbliższego przedstawiciela

Prośba o więcej informacji

Naszym priorytetem jest służenie naszym klientom i pomaganie w budowie Twojego projektu. Powiedz nam jak możemy Ci pomóc!